ภาพการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกประจำปี 2558 ณ รพ.สต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

           ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกปี 2558 ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำสบู่และ สบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติด เชื้อ นั้น
          รพ.สต.จะกง อำเภอขุขันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ดังกล่าวจึงได้ร่วมรณรงค์ฯแล้ว ดังภาพถ่ายเชิงประจักษ์ ดังต่อไปนี้


              1.ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียน    


               2. สอนล้างมือประกอบเพลงล้างมือบ่อยๆ


3.   ให้สุขศึกษาในโรงเรียน            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น