วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

นายสมัย จำปา
ผอ.รพ.สต.
 นางจันทรา บุญศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางหนูจันทร์ เกษหอม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสขชำนาญงาน
 
 นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรล้วน
เจ้าพนกงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายรัฐธนินท์ บุญใส
พยาบาลวิชาีพ(ลช.) 

นางสุพรรณิการ์ ไชยนิล
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

นางสาวพิมวิลัย ธงชัย
ผู้ช่วยเจ้่หน้าที่ สาธารณสุข
 นายพิทักษ์ สีดาชาติ
คนงาน

3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ทราบว่ามีเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อใครได้บ้างครับ....ผมวัชรินทร์ เกตวงศา จากหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ จะติดตามผู้ป่วย 1 ราย คือ ด.ช.วสันต์ ตระกูลพงษ์ ซึ่งมาผ่าตัดหัวใจที่สรรพสิทธิฯ อยู่บ้านเลขที่ 31 บ้านบึงน้อย หมู่9 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ ฯ ผมอยากได้รูปถ่ายของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดครับ 0899497966 ถ้ามีรูปส่งเข้า อีเมล์ได้ครับ watcharintra@gmail.com ขอบคุณครับ

    ตอบลบ
  2. ติดต่อที่เบอร์0868779477 จันทรา บุญศักดิ์ คะ จะประสานคนไข้ให้นะคะ

    ตอบลบ
  3. ติดต่อที่เบอร์0868779477 จันทรา บุญศักดิ์ คะ จะประสานคนไข้ให้นะคะ

    ตอบลบ