วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

รูปถ่ายก่อน และหลังปรับปรุงส้วมสาธารณะ รพ.สต.จะกง

ก่อนปรับปรุงส้วม รพ.สต.
รูปถ่ายหลังปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น