วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558

        กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยการนำของ นายประเล็ด สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยโรงเรียนในเขตตำบลจะกง ได้แก่โรงเรียนบ้านตาสุด โรงเรียนจะกงวิทยา โรงเรียนบ้านปะอุง โรงเรียนบ้านเค็ง หน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น สถานีตำรวจภูธรจะกง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลจะกง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง
             กิจกรรมในงานมีทั้งมอบทุน มอบรางวัล จับสลาก นิทรรศการจากแต่ละหน่วยงาน การแสดงต่างๆ  ขนม และอาหาร ไว้แจกเด็กๆ รวมทั้งมีผู้ใหญ่ใจดีบริจากรางวัลของขวัญมากมาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมีความสุขกันไป
               ทุกคนทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญในกิจกรรมวันนี้ ผู้ใหญ่ใจดีต่างให้ความสำคัญ เด็กในวันนี้ มีความรู้ มีคุณธรรม มีอนาคตที่ดี ดังเช่นคำขวัญวันเด็กปี 2558 "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น