วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

อบรมโครงการวัยเรียน วัยรุ่น ทักษะดี มีอนาคต

    อบรมโครงการวัยเรียน วัยรุ่น ทักษะดี มีอนาคต ปี 2557
วันที่ 25 กันยายน 2557 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนจะกงวิทยา
จัดโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง
สนับสนุนโดยกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง ได้จัดอบรมโครงการ วัยเรียน วัยรุ่น ทักษะดี มีอนาคต ปี 2557 ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาอนามัยการเจริญพันธ์ โรคทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การคุมกำเนิด การป้องกันโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และมีทักษะในการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่น  โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนจะกงวิทยา โรงเรียนบ้านเค็ง และโรงเรียนบ้านตาสุด จำนวน  160 คน   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะกง สถานที่โรงเรียนจะกงวิทยา ทีมวิทยกรจากองค์การแพลน(Plan) กลุ่มกำลังใจ(องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น ขอบคุณทีมงาน ทีมวิทยากร คณะครูและนักเรียนทุกคน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น