วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จริยธรรมนำสุขภาพ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงพยาบาลขุขันธ์

บูชาพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา
ทำวัตรเย็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น